מעברים

מעברים

שבילים | פנים וחוץ

בחשיבה התכנונית ניתן דגש רב ליחסי פנים חוץ ולמעברים המקשרים בין חלקי הגן השונים.

יחסי פנים חוץ | שבילים | מעברים בין מפלסים